ติดต่อ

ติดต่อเรา


งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3184 แฟกซ์ 0-2564-3010
อีเมล tej@engr.tu.ac.th